Tjenester

Rekneskap:

Du kan velje kor mykje/lite du ynskjer å ordne sjølv, vi tilpassar oss i forhold til dine ynskje. Vi kan utføre alt fra bilagsføring til årsavslutning.

 

- ta oss av bokføring

- utføre avstemmingar

- lage rekneskapsrapportar

- sende inn mva-oppgaver

- føre tolldeklarasjoner

- fylle ut skjemaer fra NAV

Lønn

Du kan overlate heile eller delar av lønsarbeidet til oss. Vi sørger for rett skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innsending av terminoppgåver annenkvar månad.

Fakturering

Du kan la oss fakturere for deg. Du kan sende oss fakturagrunnlag og vi sender raskt ut fakturaer til dine kunder.

Årsoppgjer og skattemelding

Vi avsluttar årsrekneskap, eventuelt i samråd med revisor.

System

Sjå kva for system vi bruker i dag HER. Ta kontakt med oss dersom du har andre ynskje. Sky baserte løysningar gjer registrering og rapportering enklare.